Diensten

Administratie

U kunt het verwerken van uw complete administratie aan mij uitbesteden. Ik gebruik hiervoor de software van Exact-online. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbare en actuele informatievoorziening, op de manier zoals u dat wilt.
Uiteraard is het ook mogelijk dat ik op locatie werk middels uw eigen pakket, maar het is ook mogelijk via Exact-online te werken. Momenteel werk ik ook o.a. voor een dierenarts met pakket Animana en op een accountantskantoor met Loket. Ik ben werkzaam voor tijdelijke (bijv. invallen zwangerschapsverlof) of vaste opdrachten.


Personeel


Wanneer u uw loonadministratie aan mij uitbesteedt, verzorg ik voor u de loonberekeningen, aangiften loonheffingen en ziekmeldingen. Al uw medewerkers krijgen per periode een gespecificeerde berekening van het netto-loon en de loonstrook via een inlog in het werknemersloket. Ook is het mogelijk door ons, aan uw situatie aangepaste, arbeidscontracten op te laten stellen.

Heeft u personeel in dienst, dan ben ik tevens uw aanspreekpunt voor al uw personeels-vraagstukken zoals ziekteverzuim, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.