Verzamelwet SZW 2018: WTL, meerlingenverlof en no-riskpolis

31 augustus 2017

De Verzamelwet SZW 2018 is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn allerlei kleine wijzigingen opgenomen, die desondanks in bepaalde situaties van groot belang kunnen zijn.

Elk jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verzamelwet samen. Zo’n wet voert een groot aantal wijzigingen door in arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Het gaat nooit om grote maatregelen, want die komen in aparte wetten. Toch staan in een verzamelwet vaak wel interessante veranderingen, zo ook dit jaar.


In de Verzamelwet SZW 2018 zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • Werknemers die ongewild nog een aanvullende WW-uitkering ontvangen omdat zij minder verdienen dan voorheen, krijgen weer de mogelijkheid om dit verbruik van hun WW-rechten stop te zetten. Na het stopzetten eindigen ook de sollicitatieverplichtingen. De maatregel moet zo snel mogelijk in 2018 in werking treden.
  • De beoogde wijziging van het meerlingenverlof wordt uit het controversieel verklaarde wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof gehaald en is alvast toegevoegd aan de Verzamelwet SZW 2018. De wijziging – die regelt dat een werkneemster die vroeg bevalt van een meerling langer bevallingsverlof kan krijgen – kan op 1 april 2018 ingaan.
  • De leeftijdsgrens van de no-riskpolis voor voormalig WW-gerechtigde ouderen gaat omlaag naar 56 jaar. Deze voor werkgevers gunstige maatregel moet per 1 januari 2018 van kracht zijn en geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2019.
  • Of een werkgever voor een werknemer het lage-inkomensvoordeel kan ontvangen, wordt in 2018 bepaald op basis van het socialeverzekeringsloon. Dit is bevestigd in de Verzamelwet.

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft behandeld en erover heeft gestemd, moet het ook nog langs de Eerste Kamer. Vóór de stemming in de Kamers zal er overigens nog een nota van wijziging met de reparatieregeling voor de WGA aan het wetsvoorstel worden toegevoegd.